Updates

Quý học viên có bằng cử nhân không thuộc hệ sư phạm muốn có công việc như Giáo viên giảng dạy các trường Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học
https://chungchisupham.com/chung-chi-su-pham
Có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức đào tạo Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm là CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PH...

Read More
Call now

Khi học viên đạt kết quả học tập (tham gia khóa học và vượt qua kỳ thi cuối khóa) các bạn sẽ được đơn vị đào cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT.
Và những bạn đã đi làm rồi khi có CCSP có thể nộp bổ sung giấy tờ, còn những bạn chuẩn bị xin việc thì có đ...

Read More
Call now

Khóa học chứng chỉ sư phạm phục vụ các học viên, đối tượng có bằng cử nhân không thuộc hệ sư phạm muốn trở thành Giáo viên giảng dạy các trường Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học
+Học viên có thể lựa chọn thức đào tạo CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP áp dụn...

Read More
Call now

Testimonials

a year ago
(Translated by Google) Training and retraining in pedagogical skills Vocational training for teachers of vocational elementary schools, according to the framework program of Vocational Education Certificate (Issued together with Decision No. 647 / QD-TCDN dated November 25, 2011 of General Director of GDVT) " (Original) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề cho giáo viên dạy Sơ cấp nghề, theo chương trình khung Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số: 647/QĐ -TCDN ngày 25/11/2011 của Tổng cục trưởng TCDN)"
- Nga t
2 years ago
(Translated by Google) Quality reputation. Quick certificate (Original) Uy tín chất lượng. Chứng chỉ nhanh
- Dac D
2 years ago
(Translated by Google) I also attended a course of pedagogy recently. Surprisingly, after less than three months, I had a good certificate of pedagogy. Studying outside the office, Saturday, Sunday is also convenient for people who want to learn more professional classes. (Original) Mình cũng tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm gần đây. Thật bất ngờ sau chưa đầy 03 tháng mình đã có chứng chỉ Sư phạm loại giỏi cơ đấy. Việc học ngoài giơ hành chánh, thứ bảy, chủ nhật cũng thuận tiện cho người đi làm muốn học thêm các lớp nghiệp vụ.
- Nhà Đ

Nghiệp vụ sư phạm-Khóa học đi làm

- Khóa học nghiệp vụ -Chứng chỉ sư phạm dành cho người di  làm kính gửi đến toàn thể học viên tham gia chương trình khuyến học hỗ trợ công việc hàng ngày
- Nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đến quý học viên mới, học viên đã từng học tại các trung tâm đào tạo chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, các khóa đào tạo ngắn hạn… tham gia học thêm khóa học khác đều được giảm học phí tại:

Contact Us

Contact

Call now
  • 090 291 99 55

Address

Get directions
12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, HCMC, FL1
Hồ Chí Minh
750100
Vietnam

Business Hours

Mon:8:00 AM – 5:30 PM
Tue:8:00 AM – 5:30 PM
Wed:8:00 AM – 5:30 PM
Thu:8:00 AM – 5:30 PM
Fri:8:00 AM – 5:30 PM
Sat:8:00 AM – 6:30 PM
Sun:8:00 AM – 6:30 PM
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.