Posted on Feb 25, 2020

Học Chứng Chỉ Sư Phạm

Khi học viên đạt kết quả học tập (tham gia khóa học và vượt qua kỳ thi cuối khóa) các bạn sẽ được đơn vị đào cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT.
Và những bạn đã đi làm rồi khi có CCSP có thể nộp bổ sung giấy tờ, còn những bạn chuẩn bị xin việc thì có đủ giấy tờ cần thiết khi làm việc trong ngành giáo dục.
https://chungchisupham.com/chung-chi-su-pham
Theo thông tin tham khảo chính thống về việc tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học cần có: "Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên" vì, Điểm e, Khoản 1, Điều 77 Luật Giáo dục quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học là "có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ”.
Dự thảo cũng quy định, người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định và thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trong các trường hợp sau: Người được cấp chứng chỉ bị phát hiện có hành vi gian lận trong học tập, thi hoặc trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ; chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp; chứng chỉ bị tẩy xóa; người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ của mình.
"
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.