Posted on Oct 25, 2019

Học Chứng Chỉ Sư Phạm

Khóa học chứng chỉ sư phạm phục vụ các học viên, đối tượng có bằng cử nhân không thuộc hệ sư phạm muốn trở thành Giáo viên giảng dạy các trường Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học
+Học viên có thể lựa chọn thức đào tạo CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP áp dụng cho các Học viên muốn đi dạy tại các trường Tiểu học, THCS, THPT và trường Trung cấp
+Học viên lấy CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM danh cho giảng viên, cao đẳng, học trên cả nước.
+ Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học cần có "chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên" vì, điểm e, Khoản 1, Điều 77 Luật Giáo dục quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học là ..có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ'
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.